«

»

feb 09

Vervolg: illegale visserij Haringvliet

donderdag, 09 februari 2012

Vervolg: illegale visserij Haringvliet

Vanuit vele kanten werden wij geattendeerd op een enorme vissersboot op het Haringvliet en op onze website hebben we hierover vorige week een bericht geplaatst.

Zoals we al enigszins vermoedden betrof het inderdaad een proefvisserij met pulsar, waarbij met open netten is gevist en er dus geen vis is meegenomen. Daar moeten we van uitgaan.

De betreffende beroepsvisser zal waarschijnlijk w?l een formele waarschuwing krijgen van de provincie Zuid-Holland, omdat hij actief was in een water dat onder de Natuurbeschermingswet valt. Op grond van de visserijwet zal echter geen vervolging plaats vinden. We hopen dat dit soort incidenten in de toekomst achterwege blijft en dat regels beter in acht genomen worden.

Graag danken we alle sportvissers die ons geattendeerd hebben op deze kwestie; bedankt!

Bron: Sportvisserij Zuidwest Nederland

Lees ook:

03/02/2012 – Illegale visserij op Haringvliet


Bekijk hier hiet originele artikel:

Share